ZelfKennisMethode

Inleiding

De Zelfkennis Methode (ZKM) werkt vanuit het idee dat je gevoelens poortwachters zijn van je identiteit. Door je gevoelens te doorgronden en hierin patronen te ontdekken wordt het duidelijk hoe je je werk of leven beleeft en hoe je het zou willen beleven. Dit is een eerste grote stap in de methode richting meer bewuste keuzes en flexibiliteit. Daardoor krijgt de coachée meer regie.

ZKM is wetenschappelijk getoetst in het researchprogramma ‘Valuation and Motivation’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. De methode heeft internationaal de waardering ‘excellent’ gekregen en wordt al zo’n dertig jaar toegepast en doorontwikkeld.

De methode onderscheidt zich van andere methodes in zijn wetenschappelijke onderbouwing, maar is zeer persoonlijk in aanpak. Door middel van een zelfonderzoek en evaluatie worden gevoelens en gedachten systematisch geordend, waarbij het verleden, heden en de toekomst met elkaar in verband worden gebracht. Daardoor ontstaan er nieuwe perspectieven en inzichten rondom je eigen besluitvormingsprocessen, die relevant zijn voor het ‘nu’.

Mogelijke vraagstukken waarbij de ZKM een rol kan spelen zijn:

– Functionerings- & loopbaanvragen

– Zingeving en de balans tussen werk & privé

– Ziekteverzuim preventie en re-integratie (burn-out)

– Organisatie- en functieveranderingen

– Ondersteuning van high potentials

Het stappenplan van de ZKM

1. Intakegesprek

Wat wil je graag onderzoeken en wat zijn jouw persoonlijke doelen?

2. Levensverhaal

Alle relevante gebeurtenissen uit werk en leven die van betekenis zijn voor het nu worden vastgelegd in kernzinnen.

3. Scoren

Bij iedere kernzin ga je na in welke mate je gevoelens ervaart. Het scoren legt een link met je onbewuste gevoelens bloot. De scoring vindt plaats via een beveiligde internetsite.

4. Analyse

De gescoorde gevoelens worden besproken en vergeleken met elkaar aan de hand van een rapportage. Hierdoor krijg je zicht op onbewuste patronen. We gaan uit van een gelijkwaardige relatie: coach is expert van de methode, coachée is expert van zijn/haar levensverhaal.

5. Observeren

De inzichten uit de analyse worden geobserveerd in de dagelijkse praktijk.

Wat moet de richting zijn van je ontwikkeling?

Wat wil je aan- of afleren?

Hoe doe je dat? Hoe borg je dat voor de toekomst?

6. Gedragsverandering

Door het observeren train je jezelf om situaties sneller te herkennen en te erkennen. In deze fase word je gestimuleerd richting te geven aan je doelen door inzichten om te zetten in (kleine) acties die positieve gevoelens over je handelen opleveren.

Om de persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk te maken is na circa zes maanden een tweede zelfonderzoek mogelijk. Dan zie je precies waar je diepgaande verandering hebt doorgemaakt en wat dit traject je gebracht heeft.

Garantie van kwaliteit

De ZKM heeft zijn eigen unieke beroepsvereniging, een eigen kwaliteitssysteem en een certificering van de ZKM-coaches. Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 cliënten, blijkt dat de algemene tevredenheid over het ZKM-traject gewaardeerd wordt met een 8,6. Uit de evaluatie, die na een jaar wederom wordt uitgevoerd bij cliënten, blijkt dat deze resultaten ook duurzaam zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg www.zkmvereniging.nl.

Bekijk ook het profiel van Mirjam Sibbel op de website van de ZKM Vereniging.