Uit je hoofd, in je lijf

De training ‘Uit je hoofd, in je lijf’ helpt je de rust weer terug te brengen in je leven. Je leert steeds beter te luisteren naar je lijf en je gaat zelf bepalen wat je nodig hebt om de rust weer te vinden. In dit programma leer je op een praktische manier anders met je gedachten en gevoelens om te gaan. De coach begeleidt de persoonlijke ontdekkingen in het traject. Hierbij kan deels gebruik worden gemaakt van een moderne digitale leeromgeving. De methodiek pakt ‘het leren’ op diverse niveaus aan: persoonlijk in contact met de coach, visueel door video’s, auditief door mp3-bestanden, tekstueel door theorie en ervaren door de opdrachten. Hierdoor ga je het programma echt ‘beleven’ en zijn de resultaten duurzaam.

Het programma bestaat uit zes modules waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan denken en voelen; beide aspecten komen steeds weer aan bod. Naast inleidende theorie, bestaat elke module uit een observatie-opdracht en twee lichamelijke oefeningen. Al deze onderdelen worden uitgelegd met behulp van vele video’s en mp3 bestanden.

Om de gehele training te doorlopen ben je ongeveer twee maanden onderweg, maar doorgaans is er iets meer tijd nodig om het programma eigen te kunnen maken en daarmee de duurzaamheid te kunnen waarborgen. Je hebt echter genoeg tijd om alles in eigen tempo te volgen, want na activatie van de training, wordt deze negen maanden voor je open gesteld. Bovendien is al het materiaal te printen of te downloaden op je computer, zodat ook na afloop van de training, de technieken en inzichten binnen handbereik zijn.

De gesprekken met Mirjam Sibbel bevorderen het intuïtie en zelfvertrouwen van de coachée, waarmee deze zijn gevoelens weer als belangrijk sturingsinstrument waardeert. Afhankelijk van de problematiek die je ervaart en je voorkeur, kun je kiezen uit diverse begeleidingsvormen. Wil je hier meer van weten? Neem dan contact op met Sibbel advies en coaching. Bekijk ook het profiel van Mirjam Sibbel op de website van Uit je hoofd, in je lijf.