Voice dialogue

Voice Dialogue is een techniek, ontwikkeld door de Amerikanen Hal en Sidra Stone. Uitgangspunt daarbij is dat het goed is om je bewust te worden van je eigen innerlijke dialoog. Dit gesprek met jezelf helpt je zinvolle keuzes te maken omdat je goed luistert naar de verschillende stemmen in je zelf. Die stemmen vertegenwoordigen een deel van jezelf en staan voor een bepaald energiepatroon: je ‘kritische ik’ stelt je bijvoorbeeld steeds voor de vraag of je het wel goed genoeg doet of zelfs goed genoeg bent. De ‘onbekommerde ik’ staat weer voor een hele ander energie, die roept mogelijk op om ‘los te laten’. Het gewaar worden van de meerstemmigheid is verrijkend. Daarbij zorg ik als facilitator dat de informatie, zonder waardeoordeel,  steeds wordt teruggebracht naar de middenpositie, de bewuste ego oftewel degene die je bent als regisseur van je eigen leven.

Als facilitator zorg ik verder dat de coachée op een veilige manier deze dialoog opzoekt en de verhalen van de ikken expliciet kan maken. Zodat je met je eigen wijsheid keuzes maakt en richting geeft aan je eigen levensverhaal.

Voor meer informatie: http://www.voicedialogue.be