Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is de optelsom van gebeurtenissen en loopbaan die maken dat ik sterk ben geworden in het terugbrengen van ingewikkelde zaken naar eenvoudige keuzes. Ik heb ruime ervaring in het werken in grote organisaties of bedrijven. Het  analyseren van krachtenvelden, belangen en strategisch belangrijke momenten doe ik graag. Maar altijd staat voorop dat het de coachée is of het team dat positie gaat innemen of  richting geeft aan de realiteit.

Voor meer informatie: http://www.uva.nl/disciplines/politicologie